Kraniosakralterapi hund

Kraniosakralterapi är en mjuk, men kraftfull behandlingsmetod för både människa och djur , som är utvecklad ur osteopatin. De latinska namnen kranium (skalle), och sacrum (korsben) har gett namn åt behandlingsmetoden.
Man arbetar i huvudsak med att släppa på spänningar i fascian (bindväven) som omsluter allt i vår kropp så som muskler, ligament, organ, och skelett. Syftet är att hjälpa kroppens egna förmåga till självläkning. Därför sker behandlingen med minsta möjliga manipulation av vävnaden. Med lätta kontakter och tekniker behandlar man olika “problemområden”. Man utgår från den kraniosakrala rytmen som kan kännas i hela kroppen. När spänningar/blockeringar i fascia, muskler, leder, och ligament släpper leder det till att ben, organ, och leder kan återgå till sitt ursprungliga  läge och optimal rörelse.

Det som kan behandlas är bla:
-Smärta i nacke, rygg, bäcken, och käkleder mm
-Olika typer av rörelsestörningar
-Dålig cirkulation, svullnader, stagnerad lymfa
-Stress, nervositet
-Emotionella blockeringar & trauman

Man vill med hjälp av behandling uppnå balans i kropp och själ.

Det kraniosakrala systemet består av kraniets ben, centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) ,membranen, cerebrospinalvätskan, och korsbenets förhållande till bäckenet. Detta system är som ett eget slutet system som har en egen "puls", den Kraniosakrala rytmen. Störningar av olika slag så som tex yttre trauma, själsliga trauman, mental stress  mm orsakar obalanser i den Kraniosakrala rytmen, och som i sin tur påverkar hela kroppen.
Rörelsen i det Kraniosakrala systemet påverkar hela kroppen och gör att kroppen expanderar (exhalation) och kontraherar (inhalation) på ett rytmiskt, vågliknande sätt. Varenda cell i kroppen rör sig på detta sätt. En kraniosakral terapeut kan interagera med dessa vågrörelser som uttrycks i hela kroppen, och kan på så vis hjälpa systemet att hitta tillbaka till sin ursprungliga rytm. När kroppen hittar sin egen läkning infinner sig en djup avslappning. Där, i det tomrummet, får kroppen en chans att läka sig själv.

Kraniosakral terapi är en mycket behaglig behandlingsform som passar alla.