Beteendeproblem HUND

Att studera beteenden hos djur är något som ligger mig varmt om hjärtat. Under alla dessa år som jag arbetat med hund, så har trådarna från de olika yrkesområdena vävts samman och resulterat i en omfattande kunskap och erfarenhet om hunden som art och individ. Jag kan idag ärligt säga att jag arbetar med HELA hunden. Och jag vågar nog påstå att jag har ett unikt tillvägagångssätt när jag arbetar med en sk "problemhund". 
Hundarna är många som jag haft äran att få hjälpa under åren.  
Jag arbetar alltid utifrån individen och att hunden skall få vara hund med allt vad det innebär. Idag använder jag mig primärt av Kraniosakral terapi för att först hjälpa hunden att släppa gamla trauman och balansera sig själv, för att sedan lägga en träningsplan när hunden är mottaglig för inlärning. 


Mina utbildningar :
* Raskunskap, Åsa Ahlbom/ Agneta Geneborg 1999
* HUND 3, HUNDutbildningsgruppen 2001
* Instruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundpsykolog HUNDutbildningsgruppen, 2002-2003
* Blodspårsinstruktör, HUNDutbildningsgruppen 2001-2002
* Hundfriskvårdare,  HUNDutbildningsgruppen  2005-2006
* Hundens Beteendebiologi 1, Linköpings Universitet 2006
* Djurens beteende, Linköpings Universitet 2006
* Håkan Björklunds Hemsjukvårdskurs, brevkurs  2003-2005     
* M1, SBK 2004
* M2, SBK 2004
* Adventure DogConference, HUNDutbildningsgruppen 2001-2010
* Friskvård för hund, Stefan Rosén, Regionsjukhuset Strömsholm 2005
* Parning och Valpning, Ann-Sofie Lagerstedt 2006
* Näringslära, Bo Edoff 2006
* Uppfödareutbildning Juridik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning Genetik, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Anatomi, SKK, 2007
* Uppfödareutbildning, Utfodring, SKK 2008
* Naturlig uppfödning, HUNDutbildningsgruppen, 2011
* Certifierad Fysioterapeut Hund, ReDog & Hundkuranten, 2011-2012
* Diplomerad massör hund, ReDog & Hundkuranten 2012
* Kraniosakralterapeut Hund, Apelgården 2017-2019 
* Kraniosakralterapeut Human, Apelgården 2018-2019
* Basmedicin Hund, Apelgården 2017-2018
* Dissektion Hund, Apelgården 2019
* Kraniosakralterapeut Häst, Apelgården 2019-2021 *pågående*
* Connecting to the source, Michael Kern/Apelgården 2019
* Basmedicin Häst, Apelgården 2020-2021 
* Hundfilosof, Kerstin Malm, Sommenbygdens Folkhögskola 2020
* Hundfilosof fortsättning , Kerstin Malm, Sommenbygdens Folkhögskola 2021
* Dissection of the whole horse, Equine Studies/Apelgården 2021 

* Energimedicin i Business, Lina Lanestrand, 2021