Jag nås enklast via mail eller SMS.

Frida Taipale 
Bredablicksvägen 11
19462 Upplands Väsby 

tel: 0707-664 160 
mail: fridataipale@gmail.com